VIRI

VIRI BESEDILA:

Bogataj, J. (2012). Kulturna raznolikost slovenskih pokrajin. V V. Mlakar (ur.), Veliki Atlas Slovenije (str. 46–78). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bizjak, J. in Davis, M. (1994): Triglav National Park. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Gams I. (1996). Geografske značilnosti Slovenije. Mladinska knjiga Založba, Ljubljana.

Glas, L. (2014). Spoznavanje slovenske kulturne dediščine v drugi triadi osnovne šole na primeru Predjamskega gradu. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2238/1/DIPLOMSKO_DELO_-_LUCIJA_GLAS.pdf  

Gorenjski muzej (b.d.). Pridobljeno s http://www.gorenjski-muzej.si/

i-učbeniki (2016). Pridobljeno s https://eucbeniki.sio.si/geo9/2648/index.html

Jeršin Tomassini, K. in Janžekovič, M. (2016) Geografija 9. I-učbeniki za geografijo v 9. razredu osnovne šole. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s:  https://eucbeniki.sio.si/geo9/2860/index2.html

Krajčič, D. (2012). Narava Slovenije. V V. Mlakar (ur.), Veliki Atlas Slovenije (str. 38–45). Ljubljana: Mladinska knjiga.

KRAJI – Slovenija (2017). Pridobljeno s http://kraji.eu/slo

Kosec, M. (2016). Benečanka – bela ali rdeča? Pridobljeno s http://outsider.si/benecanka-bela-ali-rdeca/

Krajinski park Sečoveljske soline (2011). Pridobljeno s http://www.kpss.si/si/o-parku

Mauer, P. (2014). Lipicanci: Naš beli ponos. Pridobljeno s http://www.deloindom.si/zivalski-sosedje/lipicanci-nas-beli-ponos

Mihevc, A. (1998). Burja. V M. Hrvatin, D. Kladnik, M. Orožen Adamič in D. Perko (ur.), Slovenija – pokrajine in ljudje (str. 207–209). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Ogrin, D. (2012). Lega Slovenije na stiku in prehodu. V V. Mlakar (ur.), Veliki Atlas Slovenije (str. 16–35). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Ogorelec, B. (2007). O Naturi 2000. Pridobljeno s http://www.natura2000.si/index.php?id=69

Peric, B. in Hribar, M. (2009) Škocjanske jame. Pridobljeno s http://www.dedi.si/dediscina/8-skocjanske-jame

Petek, M., Popit S. in Arnuš, M. (2007). Geografske značilnosti Slovenije – priprava na maturo – učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga

Pipan, P. (2010). Sečoveljske soline. Pridobljeno s http://www.dedi.si/dediscina/430-secoveljske-soline

Portorož in Piran. (2013). Pridobljeno s http://www.portoroz.si/si/dozivetja/naravne-znamenitosti/krajinski-park-strunjan

Rejec Brancelj, I. (1998). Kras. V M. Hrvatin, D. Kladnik, M. Orožen Adamič in D. Perko (ur.), Slovenija – pokrajine in ljudi (str. 132–142, 178–193, 234–245 in 342–354). Ljubljana: Mladinska knjiga

Repolusk, P. (1998). Sredozemski svet. V M. Hrvatin, D. Kladnik, M. Orožen Adamič in D. Perko (ur.), Slovenija – pokrajine in ljudje (str. 194–207). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Triglav national park (b.d.) Pridobljeno s https://www.tnp.si/en/learn/

Verdev H. (2011). Raziskujem Slovenijo 9. Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole. Rokus Klett, Ljubljana.

Verdev, H. (2015). Raziskujem Slovenijo: učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.

 

VIRI SLIK in FOTOGRAFIJ:

Slike in fotografije, označene z licenco Creative Commons 4.0. (priznanje avtorstva – nekomercialno – deljenje pod enakimi pogoji), so pridobljene s spletne strani https://www.wikipedia.org in https://eucbeniki.sio.si/index.html. Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/si/. Izjema je slika časovnega stroja na vstopni strani, katero sva pridobili na spletn strani https://freesvg.org/time-machine.

Vse ostale slike in fotografije, vključno s sliko v glavi spletišča, ki nimajo označbe licence, so pridobljene s spletne strani https://pixabay.com in imajo licenco CC0, torej Public domain.

Slike in fotografije, ki so vdelane v stran preko spletišča H5P, imajo vire in licence vpisane neposredno pod nalogo, v zavihku “Rights of use“.

Misleni vzorec je izdelan s pomočjo spletne strani https://app.ayoa.com/mindmaps/9594deb7-5dda-44cf-a250-f4deaba4b137, uvodna predstavitev pa https://www.canva.com/. Oba, tako miselni vzorec kot uvodna predstavitev sta lasten vir. Miselni vzorec je izdelala Ana Strasner, uvodno predstavitev pa Tjaša Mirtič.

Fotografije, ki se nahajajo v pdf power point predstavitvi Škofje Loke in okolice, so lasten vir. Fotografije je posnela Ana Strasner.

 

OSTALA KORISTNA SPLETIŠČA:

  1. https://www.zvkds.si/sl/elkd 
  2. http://www.burger.si/SLOMuseums.htm
  3. http://www.slovenia-heritage.net/ik/slo/index.stm
  4. http://www.arso.gov.si/soer/predstavitev_Slovenije.html
  5. https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/kulinarika/okusi-slovenije