OBSREDOZEMSKE POKRAJINE

LEGA

Obsredozemska pokrajina se nahaja na zahodnem in jugozahodnem delu Slovenije. Razprostira se od Tržaškega zaliva, ob italijanski meji, poteka po robovih dinarsko-kraške planote ter vse do meje s Hrvaško. 

 

POVRŠJE

Ta pokrajina je flišna in ponekod apnenčasta. Površje na flišnem predelu, kjer so tla neprepustna, je ponekod gričevnato, drugje pa hribovito z globokimi dolinami. Tla dolin so v večini močvirnata. Na apnenčastih predelih, kjer tla prepuščajo vodo v notranjost, je površje precej uravnano. 

 

PODNEBJE in RASTLINSTVO

Velik vpliv na pokrajino ima Jadransko morje, ki vpliva tako na podnebje kot posledično tudi na rastlinstvo. Na rastlinstvo tako vpliva submediteransko podnebje, ki je razmeroma toplo, a imamo zaradi značilne burje občutek padca temperatur. Burja je suh, sunkovit in hladen veter, ki piha iz severovzhoda in je značilen čez celo leto. Le-ta vpliva tudi na rastje, kar lahko vidimo pri postrani rastočih drevesih, za katere so značilne tudi nesimetrične krošnje. Sicer pa v večini na tem področju prevladuje zimzeleno, listopadno, toploljubno in na sušo prilagojeno rastje.

 

GOSPODARSTVO

Takšno podnebje pa vpliva tudi na gospodarstvo, poselitev in način življenja. Dejavnosti, ki so se razvile ob morju so ribištvo, pomorstvo, obmorski turizem in solinarstvo. Na gričevnatih površjih pa so se ljudje usmerili v vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo in gozdarstvo. Industrija se je čez čas zelo spreminjala, danes pa prevladujejo turizem, promet, trgovina in pristaniška dejavnost. 

 

HRANA ►