Muzeji

MUZEJI

Gorenjski muzej najdemo v Bohinju. Ta sicer zajema več muzejev. To so: Muzej Tomaža Godca, Oplenova hiša in Planšarski muzej, ki se nahajajo na področju alpskih pokrajin. Drugače pa zajema tudi več muzejev, ki se nahajajo v predalpskih pokrajinah.

Na Bledu je že od leta 1004 postavljen Blejski grad. Ta stoji na visoki strmi skali, ki se dviguje 100 m nad jezerom. Od tu je lep razgled na jezero in okolico. Prvotni romanski stolp je bil postavljen že leta 1004, nakar je grad še nadaljnjih 800 let dobival današnjo podobo. Morda najbolj zanimiva stavba grajskega kompleksa je kapelica posvečena sv. Albuinu in sv. Ingenuinu. Danes je grad urejen kot muzej. V njem je shranjena velika zbirka orožja iz let med 16. in 18. stoletjem.

 

PARKI

V Alpah je bil leta 1981 ustanovljen Triglavski narodni park, ki zavzema 83.000 ha, kar je več kot polovica Julijskih Alp. Z ustanovitvijo so bili zavarovani deli naravne in tudi kulturne dediščine. Znotraj parka velja zelo strog režim tako za obiskovalce, kot tudi za lokalno prebivalstvo. Vse dejavnosti, ki se izvajajo znotraj parka, morajo biti v skladu z Zakonom o Triglavskem narodnem parku. Tu imamo kar tri spomenike s statusom državnega pomena, in sicer Aljažev stolp na vrhu Triglava, Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni in spominska cerkev sv. Duha v Javorci. Na območju narodnega parka deluje kar nekaj muzejev, npr. prej omenjeni Gorenjski muzej.

Na Jesenicah je bil ustanovljen Spominski park in arboretum, kateri ohranja poleg pestrega rastlinja tudi več kulturno-zgodovinskih spomenikov, kot so pokopališki zid z ohranjenimi historičnimi nagrobnimi ploščami, vojaško kapelo s kostnico padlih vojakov v prvi svetovni vojni, bronasti doprsni kip revolucionarja, delavskega pisatelja in pesnika Toneta Čufarja, spomenik delavcem Železarne Jesenice in še bi lahko naštevali. 

 

VAJA

Kaj vidiš na spodnji fotografiji? S klikom na gumb “Preveri svoj odgovor.” preveri, če si pravilno odgovoril.

 

◄ OBIČAJI                                                                                                                                                             ZNAMENITOSTI ►