Muzeji

Pokrajinski muzej Koper je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Koper. Ustanovljen je bil leta 1911 kot Mestni muzej za zgodovino in umetnost. Po 1. svetovni vojni domuje v palači Belgramoni-Tacco, kjer je še danes. Leta 1954 je nekdanji Mestni muzej prerasel v Okrajni muzej Koper, leta 1967 pa se je preimenoval v Pokrajinski muzej Koper.

Pomorski muzej je muzej za zgodovino pomorstva na Slovenskem. Muzej je bil ustanovljen leta 1954 kot Mestni muzej Piran, v prostorih klasicistične palače Gabrielli de-Castro na Cankarjevem nabrežju. 

Goriški muzej – Grad Kromberk je pokrajinski splošni muzej, ki je bil ustanovljen leta 1952. Ukvarja se predvsem z varovanjem in proučevanjem premične kulturne dediščine na Goriškem. Sedež ima na Gradu Kromberk pri Novi Gorici, ki pa naj bi bil zgrajen leta 1609.

Tolminski muzej je bil za javnost prvič odprt leta 1951. Muzej skrbi za arheološko, etnološko in kulturno-zgodovinsko dediščino na področju Zgornjega Posočja. Nahaja se v Coroninijevi graščini sredi Tolmina, kjer se poleg upravnih, depojskih in razstavnih prostorov nahajata še strokovna knjižnica in poročna dvorana, v kateri občasno potekajo tudi različne manjše kulturne prireditve.

VAJA

◄ OBIČAJI                                                                                                                                                             ZNAMENITOSTI ►