OBPANONSKE POKRAJINE

LEGA

Obpanonske pokrajine ležijo na vzhodu in severovzhodu Slovenije in tako mejijo na Dinarskokraške in Predalpske pokrajine. 

 

POVRŠJE

Površje Obpanonskih pokrajin sestavljajo peščenjaki, laporji, pesek, mivka in prod. Po reliefu se delijo na ravnine in gričevja. Na ravninah prevladuje prod in pesek, ki so jih odložile reke. Gričevje pa v večini sestavljajo lapor, pesek in peščenjak, ki sodijo med manj sprijete kamnine, manj odporne na erozijo. Prav zato so v gričevju pogosti plazovi, na ravninah pa poplave.

 

 

Klikni na puščico   pod fotografijo in si oglej, kakšno površje je značilno za obpanonske pokrajine.

PODNEBJE

Prevladujoče podnebje je zmerno celinsko. Značilne so večje temperaturne razlike med poletjem in zimo in manjša količina padavin. Za območje ravnin in dolin je značilen temperaturni obrat. Za gričevja je tako značilen toplotni pas, kjer bolje uspeva vinska trta. 

 

RASTLINSTVO

Naravno rastlinstvo je bilo zaradi kmetijstva izkrčeno. Gozd se je ohranil predvsem na osojnih pobočjih gričevij, ki so manj primerna za kmetijstvo. V gozdovih prevladujejo bukev, kostanj in hrast. Posebnost je Krakovski gozd, ki je zavarovan kot pragozd. 

 

HRANA ►