KULTURNA DEDIŠČINA

Kulturna dediščina predstavlja pomemben del, ki se nahaja v nas, v našem okolju in v družbi, v kateri živimo.

Med kulturno dediščino sodijo človeške stvaritve in dejavnosti. To so na primer zgodovinska mesta, gradovi, cerkve, etnološki objekti in drugo. Sem sodijo tudi ljudsko izročilo, šege ter navade, ki se prenašajo iz roda v rod.

Najdemo jo lahko povsod, in sicer v naših domovih, raznoraznih stavbah, ki se nahajajo v mestih ali vaseh. Danes lahko tako vsakodnevno opazujemo stvari, ki smo jih podedovali iz preteklosti. 

Pri ohranjanju predmetov, dokumentiranju in vrednotenju ter predstavljanju dediščine širši javnosti, imajo glavno vlogo muzeji. Podobno vlogo imajo tudi knjižnice, galerije in arheološka najdbišča.

Poleg tega pa pomemben del kulturne dediščine predstavljajo zgodbe, pesmi, jedi, filmi, šege in navade naših prednikov.

Ker nas kulturna dediščina kljub naši raznolikosti povezuje, moramo pozornost nameniti predvsem varovanju in ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Kljub temu da je Slovenija majhna država, ima bogato kulturno dediščino. Tradicionalno varstvo se zavzema za fizično zaščito kulturnih spomenikov pred tem, da bi propadli ali se prekomerno spremenili. Vse to namreč prineseta čas in sodobni način življenja.

 

VAJA

1. Za vsako naravnogeografsko enoto naredi miselni vzorec, po predlogi, ki je narejena spodaj. Klikni tukaj, da narediš svojega. Klik te bo popeljal na spletno stran, na kateri je bil narejen tudi spodnji miselni vzorec.

Izdelano na spletni strani Ayoa. Izdelala Ana Strasner, lasten vir.

 

2. Če želite deliti svoje izkušnje v povezavi s kulturno dediščino ali karkoli o kulturni dediščini, klikni tukaj in le-to dodaj v Google Docs.