Znamenitosti

Z miško pojdi na fotografijo in počakaj, da se izpiše, kaj je na fotografiji.

Na Pokljuki je kar nekaj kulturno-zgodovinskih znamenitosti, kot na primer cerkev Sv. Križa na Koprivniku, stavbna dediščina pašnih planin ter ostanki srednjeveškega rudarstva (planina Klek, planina Lipanca ter Rudno polje). Na območju Goreljka pa najdemo tudi dve spominski obeležji, in sicer grobišče borcev 3. bataljona Prešernove brigade, ki ga predstavlja kamniti zid in štiri granitni kvadri ter Gradnikove brigade.

Ob zahodnem obrežju Bohinjskega jezera stoji Cerkev Sv. Duha, ki naj bi bila skupaj z lopo in obzidjem zgrajena v 18. stoletju, vendar pa iz virov izvemo, da je že v 15. stoletju na tem mestu stala cerkev. Cerkvena streha, veliki oltar  in ornamenti so baročni, sicer pa ostali deli cerkve izhajajo iz različnih časov. Na severni zunanji strani prezbiterija je freska Sv. Krištofa (delo kamniškega slikarja Matije Koželja). Isti avtor je narisal tudi dve sliki v notranjosti cerkve.

Nad Kobaridom se nahaja Italijanska kostnica. Gre za spomenik pri cerkvi Sv. Antona, ki je namenjen padlim italijanskim vojakom iz prve svetovne vojne. 

V Bohinju se nahaja tudi Cerkev Sv. Janeza Krstnika. Gre za 700 let staro cerkev, ki spada med najlepše primerke slovenskega stavbarstva in stenskega slikarstva. V njej najdemo eno najstarejših fresk na slovenskem, hkrati pa cerkev predstavlja slogovno časovno potovanje od romantike do baroka. V cerkvi so našli tudi arheološke najdbe od 1. do 5. stoletja našega štetja.

 

VAJA

Reši kviz s klikom na: kviz_znamenitosti.

Odigraj igro spomina. Ko najdeš par, poskusi sličico tudi poimenovati.

◄ MUZEJI