Osnovne informacije

LEGA

Glede na lego predalpski svet delimo na tri enote:

  • Zahodno,
  • Vzhodno (Posavsko) in
  • Severovzhodno hribovje.

Zahodno predalpsko hribovje se začenja ob italijanski meji in sega do Ljubljanske kotline, od te pa do meje s Hrvaško in vse do meje z Avstrijo.

Klikni na puščico ► pod fotografijo in si oglej, kako izgledajo posamezna hribovja predalpskega sveta. Z miško pojdi na fotografijo in počakaj, da se izpiše, kaj je na fotografiji.

POVRŠJE

Višje dele predalpskih pokrajin sestavljata večinoma apnenec in dolomit. V nižjih, bolj uravnanih delih prevladujejo neprepustne sedimentne kamnine, na severovzhodu tudi magmatske in metamorfne. Površje je raznoliko in razgibano, kar je posledica kamninske sestave in različne odpornosti kamnin.

Oglej si, kako izgledata dolomit in apnenec, in pritisni na puščico >.

PODNEBJE IN RASTLINSTVO

V predalpskih pokrajinah je podnebje zaradi manjših nadmorskih višin manj ostro, prevladuje zmerno celinsko podnebje. Na zahodu se še čutijo vplivi Jadranskega morja, na severozahodu pa je podnebje že zelo gorsko. Na zahodu je največ padavin jeseni, na vzhodu pa poleti. Podnebnim razmeram je prilagojeno tudi rastlinstvo. Hribovja preraščata predvsem listnati in mešani gozd.

POSELITEV

Tu ležijo ne le najgosteje poseljena, ampak tudi najrazvitejša gospodarska središča, na primer Ljubljana in Celje. Značilna je predvsem razložena poselitev, v manjših dolinah in v hribovitem svetu pa prevladujejo predvsem gručaste vasi, po prisojnih pobočjih in na slemenih pa samotne kmetije in zaselki.

 

GOSPODARSTVO

V preteklosti je bilo ob nahajališčih rud in premoga razvito rudarstvo. Danes pa v hribovitem svetu predvsem prevladujeta živinoreja in gozdarstvo, razvit je tudi turizem na kmetijah. Doline in kotline v predalpskem svetu so zaradi dobrih pogojev najbolj industrializirano območje v Sloveniji.

 

VAJA

 

HRANA ►