Osnovne informacije

LEGA

Dinarskokraške pokrajine zavzemajo večino južne Slovenije. Značilen je Kras, ki  je apnenčasta planota na JZ delu Slovenije med Tržaškim zalivom, Vipavsko

dolino, Brkini, reko Pivko in slovensko Istro. 

 

POVRŠJE

Dinarskokraške pokrajine so zgrajene pretežno iz apnencev in dolomitov, zato v teh pokrajinah prevladuje kraško površje s planotami, podolji, hribovji, kraškimi polji in številnimi drugimi kraškimi pojavi. Značilne oblike površja so visoke in nizke planote ter podolja.

 

PODNEBJE

Podnebje dinarskokraških pokrajin je zmerno celinsko. V najvišjih predelih je podnebje gorsko, značilna je tudi velika količina padavin ob dinarski pregradi.

 

POSELITEV in RABA TAL

Dinarskokraške pokrajine, še posebej Kras je poseben že zaradi svoje kamnite pokrajine, katera človeku ni veliko ponudila, saj je manj rodovitna. Prav zato je moral človek na Krasu živeti še bolj v sožitju z naravo kot drugod. Morali so se prilagoditi manj rodovitni zemlji, in sicer tako, da so se naučili, kako iz vrtače narediti rodovitno njivo, kdaj saditi, da bo pridelek obilnejši … Površje Krasa ima sicer veliko vrtač, značilne so tudi podzemne jame. 

 

KULTURNA DEDIŠČINA

Tu imamo tako kot drugod po Sloveniji veliko kulturne dediščine. Za to območje je značilna pestra kulinarika in stara naselja z ohranjenimi kamnitimi hišami.

 

HRANA ►