UVOD

Lega Slovenije je zelo pomembna, saj se nahaja na stiku štirih velikih naravnih enot, in sicer:

  • Alp,
  • Panonske kotline,
  • Dinarskega gorstva in
  • Sredozemlja.

Le-te vplivajo na njene naravne in družbene razmere. Na podlagi reliefnih značilnosti Slovenijo delimo na pet naravnogeografskih enot.

To so:

Klikni na gumb za informacije, da izveš, kje se posamezna naravnogeografska enota nahaja.

Vse pokrajinske enote imajo značilno kulturno in naravno dediščino, ki privabljata turiste, in s tem turizem pokrajini daje velik pečat. Pozitivni učinek tega je dober zaslužek in zato marsikje turizem predstavlja glavno gospodarsko dejavnost lokalnega prebivalstva, hkrati pa ima pomembno vlogo pri ohranjanju poselitve in modernizaciji infrastrukture. Seveda pa so poleg pozitivnih, prisotne tudi marsikatere negativen posledice. To so rušenje naravnega ravnovesja, večja onesnaženost voda, povečana erozija tal itd.

Na spletni strani se boste lahko sprehodili skozi vse pokrajinske enote in spoznali kulturno dediščino, značilno za posamezna območja. S pomočjo interaktivnih vaj pa boste svoje pridobljeno znanje lahko obnovili in utrdili. 

Kulturna dediščina Slovenije je povezana s predmeti, načinom življenja, religijo in stavbami. Dediščino lahko spoznavamo na domačijah z ohranjenimi zbirkami in dejavnostmi, ki jih opravljajo domačini. V povsem drug svet pa lahko vstopimo s pomočjo muzejev, v katerih lahko spoznamo značilnosti posameznih obdobij. Na sprehodu po podeželju po posameznih enotah lahko opazujemo značilne stavbe in ostale objekte, kot so na primer gradovi in samostani.

Na drugi strani pa imamo naravno dediščino, katera predstavlja bogastvo žive in nežive narave, torej naravnih posebnosti, ki so pristne, avtohtone, izjemne, redke, raznovrstne, izobraževalne in prepoznavne. To so na primer jame, barja, jezera, zalivi, klifi, parki, slapovi, izviri itd.

Pomembno je tudi to, da se zavedamo, da meje med naravnogeografskimi enotami ali pokrajinami niso vedno enoznačno začrtane.

 

VAJA

Okvirčke na desni povleci na ustrezno mesto na zemljevidu. Pri tem pazi, da se mesto na zemljevidu obarva vijolično.

*Na spletni strani uporabljava vse izraze v moški obliki in s tem naslavljava tudi vse obiskovalke spletišča ženskega spola.